Тема зміцнення українсько-чеських академічних відносин шляхом розширення започаткованої 5 років тому співпраці Львівського та Карлового університетів стала предметом зустрічі проректора з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці Марії Зубрицької, декана філологічного факультету Святослава Пилипчука, доцента кафедри слов’янської філології ЛНУ ім. Івана Франка з професорами Карлового університету (Чеська Республіка) Їржі та Геленою Гасілами.

Від імені ректорату Львівського університету проректор Марія Зубрицька привітала гостей із Чехії та подякувала їм за важливу місію, яку вони здійснюють в Університеті як посли чеської культури та освіти в Україні.

«Ваш приїзд до нашого Університету – інтелектуальна подія. Переконана, що це добра інвестиція в майбутнє, у розбудову богемістики у Львівському університеті», – сказала Марія Олексіївна.

Проректор зауважила, що «Львівський національний університет імені Івана Франка – єдиний в Україні, де викладають усі слов’янські мови. А відтак, для нас це дуже важливо – розвивати богемістику у Львівському та україністику в Карловому університетах».

За словами доцента кафедри слов’янської філології Надії Лобур, саме Їржі Гасіл був ініціатором підписання угоди між Львівським і Карловим університетами. «Як справжній місіонер чеської культури професор Їржі Гасіл опікується проведенням літніх шкіл для іноземців, які прагнуть краще пізнати культуру і традиції Чехії та вдосконалити знання чеської мови», – зауважила Надія Лобур.

Під час зустрічі йшлося про різні формати розширення українсько-чеської співпраці, зокрема проректор Марія Зубрицька наголосила на важливості академічних обмінів як необхідній умові для якісної підготовки фахівців у вищій школі. За словами Марії Олексіївни, чудові можливості для цього відкривають програми Еразмус+ та співпраця з Вишеградським фондом.

На питанні системної наукової співпраці вчених обох університетів – проведенні спільних наукових конференцій та виданні публікацій – закцентував увагу декан філологічного факультету Святослав Пилипчук.

Професор Їржі Гасіл підтримав пропозиції львівських колег і запевнив їх у своїй підтримці висловлених ініціатив. Окрім того, він відзначив, що як директор Міжнародної літньої школи слов’янських студій радо запрошує до участі в літніх школах для іноземців і студентів Львівського університету.

Карловий університет у Празі має давні освітні традиції і по праву вважається одним із найкращих у Центральній Європі. Тож зміцнення академічної співпраці Львівського та Карлового університетів відкриває нові можливості як для студентів, так і для викладачів провідних вищих навчальних закладів України та Чехії.