На факультеті управління фінансами та бізнесу Львівського національного університету імені Івана Франка нещодавно відбулась презентація проекту за програмою Жана Моне 575241-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір» («Economics in European integration: internal challenges and External Dimension»).

Зі вступним словом звернувся до учасників презентації декан факультету Андрій Стасишин, зосередивши увагу на важливості й актуальності програми з огляду на вектор розвитку економічного співробітнитва України з країнами ЄС.

Координатор проекту Василь Зеленко детально розповів про цілі та завдання проекту.

«З 1 січня 2016 р. почала діяти поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі (згідно Угоди про асоціацію між Україною та ЄС). Для основних суб’єктів ринку ці зміни передбачають багато переваг, але водночас і достатню кількість потенційних ризиків. Однією з причин такої ситуації є те, що в Україні немає системного досвіду поширення спеціалізованої інформації про євроінтеграційні процеси, зокрема – про особливості функціонування зони вільної торгівлі з ЄС. Дана проблема відноситься і до української системи вищої освіти, де до сьогоднішнього дня не впроваджено у практику ВНЗ єдиних підходів щодо викладання дисциплін з європейської інтеграції», – зазначив Василь Зеленко.

На його думку, це зумовлює необхідність запровадження точкових заходів навчально-консультативного характеру. Зокрема, цей факт загострює важливість автономної участі у даному процесі вищих навчальних закладів, які можуть підвищити рівень кваліфікації студентів-випускників шляхом запровадження у навчальний процес спеціалізованих фахових дисциплін в галузі економіки у європейській інтеграції.

Зазначимо, що на факультеті управління фінансами та бізнесу ЛНУ ім. Івана Франка студентам-другокурсникам викладають короткий курс «Європейська інтеграція та глобальні проблеми сучасності», який дає базові знання у цій сфері. «Однак, на даний час вітчизняний ринок праці вимагає наявність у випускників-економістів фахових компетенцій у сфері європейської інтгерації. Своєю чергою, це ставить перед факультетом вимогу – як доповнення до вже існуючої дисципліни запровадити у навчальний процес спеціалізовані предмети євроінтеграційного спрямування», – вважає координатор проекту.

Василь Зеленко повідомив, шо згідно з проектом за програмою Жана Моне, уже в другому семестрі цього навчального року кафедра економічної теорії запровадить нову спеціалізовану дисципліну для магістрів «Економіка у європейській інтеграції: внутрішні виклики та зовнішній вимір».

Завідувач кафедри економічної теорії Олег Гупало наголосив на можливостях, які відкриває студентам участь у згаданому проекті.

Перевагою для студентів, які вивчатимуть новий предмет, за словами Олега Гупала, є: додаткові практичні компетенції у сфері євроінтеграції, які можна використати у своїй майбутній трудовій діяльності; окрім основної навчальної програми надається можливість послухати зовнішніх лекторів та бізнес-тренерів із цікавими програмами; після завершення навчання передбачене нагородження студентів спеціалізованим сертифікатом (українською та англійською мовами) про участь у навчальному проекті Європейської Комісії, який значно покращить перспективи навчання, стажування та працевлаштування за кордоном.

Заключним етапом заходу стала відкрита лекція професора кафедри європейської інтеграції та міжнародного маркетингу Університету «Політехніка Лодзька» Роберта Станіславського на тему: «Роль структурних фондів Європейського Союзу у розвитку Польщі».

Під час діалогу Роберта Станіславського зі студентами, молоді люди дізнались багато цікавого про особливості європейської інтеграції Польщі, а також обговорили питання перспектив реалізації Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом.

Додамо, що в рамках реалізації програми Жана Моне впродовж 21-22 жовтня 2016 року доцент Василь Зеленко брав участь у Х Конгресі Української Асоціації Європейських Студій «Вирішення та трансформація конфліктів через науку і освіту: найкращий європейський та український досвід».