15 жовтня у Львівському національному університеті імені Івана Франка Doctor Honoris Causa Львівського університету, професор Міланського університету Джованна Броджі-Беркофф презентувала свою нову книгу «Тарас Шевченко. Від царських казематів до українського пантеону».

Джованна Броджі поділилася досвідом своєї перекладацької діяльності, детально спинившись на питанні труднощів перекладу зі слов’янських мов на романські загалом і творів Тараса Шевченка італійською зокрема.

«Щодо моїх приватних поетичних уподобань, то я люблю Тараса Шевченка. Він – великий поет. На мою думку, він перебуває на високому інтелектуальному та моральному рівні, як і Міцкевич. Шевченко – той, хто демонструє людську гідність усьому світу», – вважає італійська дослідниця.

Джованна Броджі розповіла, що нова книжка про Шевченка постала з її спілкування зі студентами-славістами Міланського університету, які є слухачами курсу україністики.

Професор зазначила, що в Італії є мало книг про Тараса Шевченка. А відтак, аби осягнути велич українського Генія, треба читати його твори.

На завершення свого виступу Джованна Броджі продекламувала поетичні твори Тараса Шевченка італійською мовою.

Проректор з науково-педагогічної роботи ЛНУ ім. Івана Франка, професор Ярослав Гарасим у виступі на презентациї наголосив на актуальності презентованої книги та її символізмі.

Розглядаючи структуру книги Джованни Броджі, проректор зробив акценти на тому, що видання містить не лише тексти та переклади творів Тараса Шевченка, а й вдумливі аналітичні літературознавчі й історіографічні коментарі авторки.

«Вам вдалося залучити до сучасного осмислення асиметричний діалог Шевченка і Гоголя. А це та грань, яка показує, наскільки цивілізаційно Україна завжди була в Європі», – наголосив Ярослав Гарасим.

Директор Інституту франкознавства Святослав Пилипчук відзачив, що для Джованни Броджі-Беркофф вивчення України стало своєрідним інтелектуальним викликом і водночас стимулом для глибинних досліджень у сфері україністики, адже донедавна ця галузь як окремий напрям світової славістики майже не існувала – першу кафедру україністики в Італії було створено в Римі лише в XXI столітті.

На внеску професора Джованни Броджі у славістичні студії наголосила проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародної співпраці ЛНУ ім. І.Франка Марія Зубрицька. Вона подякувала італійській дослідниці за інвестиції в україніку як повноцінну академічну дисципліну.

«Завдяки Вашим зусиллям україніка долає те, що називаємо науковим імперіалізмом, і займає гідний сегмент у славістичних студіях. Складаю Вам щиру подяку за те, що сьогодні італійські студенти й науковці можуть зідентифікувати україніку як ареал своїх майбутніх досліджень», – сказала вона.

Декан факультету іноземних мов ЛНУ ім. І. Франка Володимир Сулим подякував професорові Джованні Броджі за її щире захоплення Україною та глибоке осмислення історичного минулого нашої держави.

«Ви відкриваєте Італії велич українського слова й духу, а відтак, і нації», – наголосив Володимир Трохимович.

На згадку про пам’ятну подію – презентацію книги у Львівському університеті керівник Центру італійської мови та культури Олена Горячук подякувала Джованні Броджі за великі зусилля, спрямовані на поглиблення українсько-італійського діалогу, та вручила їй символічний подарунок – «Писало» (прообраз сучасної ручки та символ впровадження освіти в Київській Русі, яке віднайшла експедиція ЛНУ ім. Івана Франка під час археологічних розкопок у 2001 році) з побажанням і надалі працювати, «не покладаючи пера».

В обговоренні презентованої книги «Тарас Шевченко. Від царських казематів до українського пантеону» також взяли участь експерти-шевченкознавці та літературознавці: доцент кафедри української літератури імені М. Возняка Лариса Бондар, директор Інституту Івана Франка НАН України, професор Євген Нахлік і завідувач кафедри теорії літератури та порівняльного літературознавства, член-кореспондент НАН України Микола Ільницький.

Нагадаємо, книжка «Taras Ševčenko. Dalle carceri zariste al Pantheon ucraino» («Тарас Шевченко. З царських казематів до українського пантеону») вийшла друком у Мілані в 2015 р. Співупорядником видання є українська письменниця та перекладач, професор Римського університету «Ла Сапієнца» Оксана Пахльовська. Книга містить наукову й поетичну частину. Поетична – це переклади Джованни Броджі Шевченкових віршів. Наукова складається з трьох розділів із літературознавчими й історичними статтями авторства Оксани Пахльовської (перший розділ) та Джованни Броджі (другий і третій розділи).

Дослідниці пишуть про головні ідеї Кобзаревої поезії, зокрема ті, що на той час живили всю Європу, наголошують на тому, що робить Шевченка універсальним поетом, але при цьому пояснюють, завдяки чому він став символом української нації.

Окремий розділ присвячено темі «Шевченко й Гоголь». Джованна Броджі розглядає ставлення Шевченка до Гоголя, спільні теми їхньої творчості та різниці.

Джованна Броджі-Бе́ркофф (Giovanna Brogi Bercoff) — італійський славіст та україніст, іноземний член НАН України з 2003 року, директор Інституту мов та літератур Східної Європи Міланського університету, член президії Міжнародного комітету Славістів, президент Міжнародної комісії історії славістики при Міжнародному комітеті славістів, член Міжнародної асоціації медієвістів. Від 2000 року є президентом Італійської асоціації українознавчих студій (Associazione italiana di studi ucrainistici, AISU). В 2013 році удостоєна звання Почесного доктора Львівського університету.